برچسب: چرم تبریز

تبریز ، قطب بزرگ صنعت چرم ایران است

از مجموع کارگاه‌های تولید چرم سبک و سنگین در کشور ۳۶۰کارگاه چرم سنگین در تبریز، ۳۷کارگاه سبک و سنگین در تهران و ۲۷کارگاه چرم سبک در مشهد است.

Continue reading “تبریز ، قطب بزرگ صنعت چرم ایران است”