برچسب: سال 1356

کفش مردانه نوستالوژی سی سی

کفشی یادگار گذشته

در اواخر روزهای تابستان 1397 اتفاقی خاص و زیبا در مجموعه صنایع چرم سی سی رخ داد که به واقع خستگی شش ماه نیمه اول سال را از تن کارکنان شعبه شهناز به در کرد.

Continue reading “کفشی یادگار گذشته”