برچسب: سال حمایت از تولید داخلی

صنایع چرم تبریز پیشرو در ارایه کالای باکیفیت ایرانی

لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از کالای ایرانی

در کشور هند وقتی گاندی کشورش را وابسته به کالاهای خارجی و به عنوان یک مصرف کننده دید، بلافاصله دستور ممانعت از مصرف کالاهای خارجی را صادر کرد و ملت نیز با جان و دل به فرمان رهبر خود لبیک گفتن و این اتفاق در ژاپن بعد از جنگ جهانی و وقتی ژاپن به کشوری وابسته به کالاهای آمریکایی تبدیل شده بود نیز افتاد و به فرمان رهبر وقت ژاپن ملت تصمیم گرفتند به مدت ۵ سال از کالاهای خارحی استفاده نکنند و این داستان ادامه دارد.

Continue reading “لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از کالای ایرانی”