برچسب: دوخت سفارشی

کفش مردانه نوستالوژی سی سی

کفشی یادگار گذشته

در اواخر روزهای تابستان 1397 اتفاقی خاص و زیبا در مجموعه صنایع چرم سی سی رخ داد که به واقع خستگی شش ماه نیمه اول سال را از تن کارکنان شعبه شهناز به در کرد.

Continue reading “کفشی یادگار گذشته”