برچسب: دمپایی

دمپایی طبی سبک با چرم دستدوز زنانه

چرا باید از دمپایی طبی استفاده کنیم؟

دمپایی طبی نوعی کفش نرم و سبک است که برای استفاده در محیط های سربسته و گاها روباز مورداستفاده قرار می گیرد. در مناطق گرمسیری، استفاده از صندل به جای کفش در محیطهای روباز بسیار مرسوم تر است. اما چرا و در چه مواقعی استفاده از دمپایی طبی به جای کفش، توصیه می شود؟

Continue reading “چرا باید از دمپایی طبی استفاده کنیم؟”